Het hebben van een luchthal om in de winter toch behaaglijk te tennissen is mooi! Maar het vereist ook het nodige van onze onderhoudsgroep, de 5 “groundsman”.
Zij zijn gedurende het jaar 2 dagen in de week druk met het onderhouden van het gehele park. En dat gaat van blad blazen tot repareren van toiletten tot het onderhoud van de banen. Een groep om trots op te zijn!

In de laatste week van maart en de laatste week van september is het hele klus om de hal resp. op- en af te bouwen.
Gedurende 4 dagen zijn er dan overdag zo’n 25 “pensionado’s meerdere uren bezig.
De banen moeten ontruimd, lichtmasten naar beneden, uitstekende delen van netpalen en lichtmasten worden afgedekt, beschermfolie over het gravel uitgerold en de tentbevestigingspennen worden vrijgemaakt.

Daarna is het de beurt aan zo’n 50 vrijwillige leden die op de dinsdagavond komen helpen bij het uitrollen van het tentdoek en het staalkabelnet; een klus van ongveer 3 uur. Beloning? die avond een paar drankjes en een warm- en koudbuffet.

De dagen er na is het weer aan de Pensionado’s, onder aansturing van de groundsman en een begeleider van de tentleverancier om het tentdoek vast te leggen onder het kabelnet, dan wordt er lucht onder het doek geblazen waarna met de “inrichting” van de hal kan worden begonnen.
En in september, grofweg gezegd, in omgekeerde volgorde.